Ryggraden är uppbyggd av kotor som ligger ovanpå varandra. Mellan kotorna ligger diskar. Diskarna fungerar som stötdämpare och bidrar till att det finns en viss rörlighet mellan kotorna. Mellan kotorna finns strama band av bindväv och längs ryggraden finns korta muskler.Utanför de korta musklerna finns ytterligare, längre och större, muskler. Allt det här gör att ryggraden har en bra hållfasthet och stabilitet, samtidigt som det finns en relativt stor rörlighet.

Ryggont har de flesta personerna någongång under sitt liv där framförallt ländryggen är det vanligaste området som drabbas. Ländryggen utsätts för stora belastningar pga våra jobb och fritidsaktiviter. 

Behandling består av diagnostisera vad det är som orsakar smärtan och besvären samt behandla och träna problemområdet. För ländryggen är det viktigt med förebyggande träning iform av bålstabilitet och allmän träning. Detta är något som vi också kan hjälpa till med.