Knäleden är kroppens största och mest komplicerade led. Knäledens ledytor bildas av lårbenets nedre del, som har två ledhuvuden, och skenbenets övre del. Vanliga symptom från knäleden är låsningar, svullnad, smärta eller ömhet. Det kan göra ont när man sitter på huk, vrider det eller vid gång. Vanliga diagnoser är atros, menisskador, ledbandsskador och överbelastningar.

Vi diagnosistiserar knä problemet och genomför lämplig behandling för problemt. Knä besvär går att förebygga med hjälp av styrke- och smidighetsträning och successivt ökad belastning. Vi jobbar även med förebyggande arbete mot knäskador där stor vikt läggs på stabilitet och kontroll.