Höftleden är en kulled som består av lårbenet och höftledsgroppen. Det är en kulled vilket innebär att den kan röra sig i flera plan. Höftleden utsätts för stora belastningar och är därför mycket stark, stabil och tät. Vanliga symptom från höftleden är belastningsmärta, svårt att gå längre sträckor, smärta i ljumsken samt ömhet vid beröring.
Vanliga diagnoser är atros, ischias, överbelastning samt trokanterit


Vi hjälper till att diagnosistisera problemet och genomför lämplig behandling eller träning för just ditt problem. Besvären går också oftast att förebygga med hjälp av styrke- och smidighetsträning och successivt ökad belastning. Vi finns också tillgängliga för förebyggande arbete mot höftproblem.