Jag har erlagt examen inom Fysioterapi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Fysioterapi, vardagligt kallat sjukgymnastik, är kunskaper om och studier av människan i rörelse. Det handlar om människans förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt. Detta är något som jag eftersträvar med min behandling där jag möter dig där du är och vi tillsammans jobbar mot nya och rimliga mål som är anpassade just för dig.

Idrottsmedicin
Idrottsmedicin omfattar kunskapen om motion och idrott, behandling och förebyggande av sjukdomstillstånd och idrottsrelaterade skador med hjälp av rörelse och belastning samt med idrott förknippad aktivitet.

Jag har en pågående masterutbildning inom detta ämne där jag läser kurser på bla Karolinska Institutet i Stockholm. Jag implenterar mycket av idrottstänkande i alla mina bedömingar och behandlingar.

Akupunktur
Akupunktur härstammar från traditionell kinesisk medicin. Med modern västerländsk forskning har man kunnat visa att akupunktur kan ha goda effekter i form av smärtlindring samt påverkan på det autonoma nervsystemet, det vill säga det nervsystem som inte styrs med viljan.

Akupunktur är en behandlingsform som jag använder mycket vid behandling av framförallt smärttillstånd i de muskeloskeletala delarna. 

Kinesiotejp
Kinesiotejp är en elastisk, ofta färgglad, sporttejp som används av idrottare för att förebygga och behandla skador på muskler och leder. Detta är ett bra komplement till behandling som kan används på diverse olika skador.

Vi erbjuder också försäljning av kinesiotejp
Pris 90:- kr 
Vi har rosa, blåa, svarta och gula