Fötter

Hur många gånger har du stukat dina fötter? Flertalet av oss skulle nog säga flera gånger än jag minns. Vad gör man då när man har stukat foten. I akut skedet kan du använda dig av minnesregeln PRICE, protektion, rest, ice, compression, elevation. Alltså linda foten så fort du har möjlighet, helst inom en minut, lägg is på foten för smärtlindring och möjlig minskad svullnad. Ha sedan foten i högläge så du minskar svullnaden. Försök sedan hålla foten lindad i c:a 3 dagar för att minska komplikationerna efter skadan.

Efter det akuta skedet är det viktigt att ta reda på vad du kan göra för att minska risken att du skadar dig igen. I förebyggande syfte kan du använda dig av tejp eller skydd för att stabilisera upp foten. Detta ger då en yttre stabilisation och hjälper inte den egentliga stabiliteten i foten. Detta är därför enbart en ”quick fix”.

Om du istället vill bygga upp stabiliteten i foten så finns det flertalet olika rehab övningar du kan göra. Balansplatta är ett väldigt bra hjälpmedel för att stärka fotlederna. Till att börja med brukar jag jobba med att enbart stå på en fot på marken. När detta sedan fungerar gå över till balansplatta. Börja med att stå med båda fötterna på balansplattan och gå över till en fot när du känner att det går. När du klara att stå med en fot gå över till att göra lätta benböj på balansplattan och gör djupare och djupare desto säkrare du känner dig. När du klarar att göra benböj på ett ben gå över till att göra benböj på en fot. En bonus övning är att göra utfallstegs med främre foten på balansplattan.

Detta är ett förslag på en stegring för fotledsrehab och det finns som sagt väldigt många olika stabiliseringsprogram.

//Leopold

Kommentera gärna: